THANK YOU FOR THE GREAT SPRING PARTY!
THANK YOU FOR THE GREAT SPRING PARTY!
FIND A FEW MORE AFTERGLOWS..
FIND A FEW MORE AFTERGLOWS..
UNDER IMPRESSIONS – PHOTOS..
UNDER IMPRESSIONS – PHOTOS..

CZECH IT OUT

 

 

 

“TO NEJLEPŠÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY A ZE SLOVENSKA VE ŠVÝCARSKU”

 

 

Jedinečná česká a slovenská atmosféra- lidé, hudba, dobrá nálada, kulinářské speciality, místo k poznání a pobavení- vše na nejvyšší úrovni:

 

To je CZECH IT OUTnejznámější česká a slovenská party ve Švýcarsku!

 

 

 

“THE VERY BEST FROM THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA IN SWITZERLAND”

 

Experience a true czech and slovakian atmosphere- the people, the sound, the good mood, the culinary specialities, a place where to meet and to have fun- all on the highest standard:

 

This is CZECH IT OUT- the most famous czech and slovakian party in Switzerland!

 

 

 

 

 

 

PŘEDSTAVÍME PRVNÍ CZECH IT OUT “PROMO CLIP” 

 We’re introducing the first CZECH IT OUT promo clip

CLICK one more time

          straw dai (1)

 

 

 

 

 

 

CZECH US OUT NOW